Καλημέρα,

ΑΕ με ιδιόκτητο ακίνητο και δυο κλάδους, αποφασίζει την απόσχιση του ενός κλάδου με την δημιουργία νέας εταιρείας. Η παλιά εταιρεία θα παραμείνει σε λειτουργία με τον ένα κλάδο.
Παρακαλώ να δούμε τι ισχύει για την φορολογική και την εργατική-ασφαλιστική νομοθεσία καθώς και την διαδικασία σε νομικό επίπεδο.

Αν χρειάζεστε πρόσθετες διευκρινίσεις, στην διάθεσή σας.