Ελληνική εταιρία έχει εγγραφεί ως Εργοδότης χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στις ασφαλιστικές αρχές στην Κύπρο (payroll agent) και απασχολεί μόνιμα προσωπικό εκεί, αποδίδοντας τους αναλογούντες φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην Κύπρο. Το κόστος της μισθοδοσίας δύναται να εκπέσει φορολογικά στα ελληνικά βιβλία; Αν ναι πως γίνεται η αποτύπωση αυτή λογιστικά στα βιβλία, όπως ακριβώς και με την μισθοδοσία που προκύπτει στην Ελλάδα;