Ελληνική επιχείρηση (Α) που έχει και γερμανικό ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ, αγοράζει αγαθά από Κυπριακή επιχείρηση (Β). Η Κυπριακή αγοράζει αυτά τα αγαθά από άλλη Ελληνική επιχείρηση (Γ) και της δίνει εντολή να τα στείλει απευθείας στη Γερμανία (εκεί όπου η Α έχει τα αποθέματά της για μεταγενέστερη πώληση). Επομένως, έχουμε 2 τιμολογήσεις για πώληση αγαθών: Από την Γ στη Β και από τη Β στην Α (στο ελληνικό ΑΦΜ). Επίσης έχουμε μόνο μία φυσική μετακίνηση αγαθών, από την Ελλάδα (επιχείρηση Γ) στη Γερμανία, καθώς εκεί έχει αποθέματα η Ελληνική επιχείρηση Α. Από αυτό το σχήμα προκύπτει ότι οφείλεται ΦΠΑ στη Γερμανία, τον οποίο αποδίδει η επιχείρηση Α με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλει εκεί, χρησιμοποιώντας το Γερμανικό ΑΦΜ-ΦΠΑ που έχει λάβει. Δεν υπάρχει υποκατάστημα αλλοδαπής.

Ερωτήματα:
α) Οφείλεται ΦΠΑ και στην Ελλάδα από κάποια επιχείρηση;
β) Πρέπει να χρεωθεί ΦΠΑ σε κάποιο από τα 2 τιμολόγια;
γ) Η επιχείρηση Α τί υποχρεώσεις έχει ως προς τις δηλώσεις ενδοκοινοτικών πινάκων Φ4 Φ5 και ποια στήλη συμπληρώνεται;
δ) Στο Φ2 της Α ποιοι κωδικοί θα συμπληρωθούν;
ε) Ποιο ΑΦΜ της Α πρέπει να φαίνεται στο τιμολόγιο;

Τα ίδια ερωτήματα υπάρχουν και για την περίπτωση που η αποστολή γίνεται προς τρίτη χώρα (Αμερική) και όχι προς Γερμανία.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!