Καλησπέρα σας, Μία ΚΙΝ.ΣΕΠ έχει κάνει έναρξη 14/04/2020, μέσα στο 2020
έχει έσοδα από επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού 8.000 ευρώ , βάση της διάταξης του Ν.4172/2013 άρθρου 45 περ.δ χαρακτηρίζεται ως συνεταιρισμός και με βάση την παρ.1 του άρθρου 14 του νόμου 4430/2016 ΄άρα εκ του νόμου διαθέτει εμπορική ιδιότητα.
Το ερώτημα μου είναι σε τρία σκέλη, πρώτον εάν η επιχορήγηση αυτή φορολογείται κανονικά όπως και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δηλαδή με 24% για την δήλωση που υποβάλλω του 2020, δεύτερον εάν θα πρέπει να δηλωθούν στου αντίστοιχους κωδικούς του Ε3 (462) και Ν εντύπου 015 και 116, τρίτον εάν τα τυχόν έξοδα που έχει π.χ. ενοίκια δηλώνονται στο Ε3 και αφαιρούνται από το έσοδα της επιχορήγησης (π.χ. 8000 έσοδα-1000 ενοίκια)= 7000 κέρδος προς φορολόγηση.

Ευχαριστώ εκ το προτέρων
Καλή δύναμη.

Είναι επείγον