Σε ελληνική ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη , συμμετέχει αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη ( Ελβετική) και κατέχει το 55% των μετοχών της ελληνικής. Κατά την έναρξη της ελληνικής ανώνυμης , δεν απαιτήθηκε η δήλωση των στοιχείων της μετόχου αλλοδαπής ανώνυμης , ως εκ τούτου η αλλοδαπή εταιρεία δεν έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα. Η ελληνική εταιρεία δεν έχει προβεί σε διανομή κερδών ακόμη , λόγω μη ύπαρξης.

Υπάρχει υποχρέωση για την αλλοδαπή Α.Ε. , να λάβει ελληνικό ΑΦΜ ; Kαι αν ναι , με ποια διαδικασία;

Προκύπτουν λοιπές υποχρεώσεις στην Ελλάδα , για τις δύο Α.Ε. , από την μεταξύ τους σχέση τους ( εκτός από την δήλωση πραγματικού δικαιούχου);

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.