Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα ( όχι υποκατάστημα) με έδρα Κύπρο, η οποία τηρεί από το 2014 , διπλογραφικά βιβλία . H εταιρεία με ΚΑΔ 10000 (Έλλειψη δραστηριότητας λόγω μη δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα), εκμισθώνει τo ακίνητο σε φυσικό πρόσωπο και φορολογείται στην Ελλάδα , ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα , ως οφείλει . Ως αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα ( όχι υποκατάστημα) , δεν είναι υπόχρεη σε απογραφή στο ΓΕΜΗ.

Θα ήθελα , την βοήθεια σας , στο εξής : είναι ορθή η προαναφερθείσα κατάσταση της εταιρείας ή είναι υποχρεωμένη σε δημιουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα με δήλωση νέου ΚΑΔ και κατ’ επέκταση απογραφή στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τον Ν.4635/2019;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.