Παρακαλώ να με ενημερώσετε στο εξής :
Ελληνική εταιρεία έχει υποκατάστημα σε χώρα της Ε.Ε. Πως θα φορολογηθούν τα κέρδη του υποκαταστήματος, στην Ελλάδα προστιθέμενα στα κέρδη του Κεντρικού ή αυτοτελώς στο Εξωτερικό;