Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Έκπτωση φόρου Νομικού προσώπου καταβληθέντος στην αλλοδαπή

Ελληνική ΑΕ διαθέτει σε χώρα Ε.Ε. υποκατάστημα το οποίο είχε για την χρήση 2019 κέρδη 400 χιλ ευρώ με καταβληθέντα φόρο 60 Χιλ. ευρώ .Προκειμένου η Ελληνική ΑΕ να υποβάλλει την δήλωσή της Φ.Ε για την ίδια χρήση, συμπεριέλαβε στα κέρδη της το κέρδος του υποκαταστήματος και συμπλήρωσε στον κωδικό 600 του εντύπου Ν το ποσό του καταβληθέντος φόρου του υποκαταστήματός της προκειμένου να τύχει συμψηφισμού του με τον προκύπτοντα φόρο της δήλωσης .
Με δεδομένο ότι μετά την αφαίρεση από τον προκύπτοντα των προκαταβληθέντων φόρων και της προκαταβολής του προηγούμενου έτους , προκύπτει φόρος προς επιστροφή και όχι προς καταβολή,το ποσό των 60 Χιλ. ευρώ του φόρου του υποκαταστήματος , δεν προστίθεται στο τελικό ποσό φόρου προς επιστροφή .
Παρακαλώ σε συνάρτηση με την ΠΟΛ 1060/2015 , ενημερώστε με αν και με ποιο τρόπο μπορεί η Ελληνική ΑΕ να συμψηφίσει το ποσό των 60 Χιλ ευρώ , η να ζητήσει την επιστροφή του με σκοπό να ισχύσουν οι διατάξεις της σχετικής σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας που ισχύει μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας Ε.Ε. του υποκαταστήματος .

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Παρακαλώ στην απάντησή σας λάβετε υπόψιν και την σχετική εγκύκλιο 2089/2021.
Τέλος παρακαλώ ενημερώστε με για το παρακάτω :
Η ίδια εταιρεία υπέβαλε και φέτος δήλωση Φ.Ε. για το έτος 2020 με ζημιά . Ο φόρος που καταβλήθηκαν στο εξωτερικό από εισοδήματα υποκαταστήματος και οι οποίοι αναγράφονται στον κωδικό 619 του εντύπου Ν , συνυπολογίζεται στο πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει και επιστρέφεται ,η χάνεται ? Μπορούν να γίνουν απαιτητοί με κάποια διαδικασία ? Η Ε 2089/2021 αναφέρει : Σε περίπτωση, δε, που μετά από την αφαίρεση και των λοιπών φόρων προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση απάντησή σας

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης