Σχετικά με την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία θα ήθελα να ρωτήσω:
α. είναι αφορολόγητη και κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησης του δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ορίζεται στις διατάξεις ρου άρθρου 13 του ν.4690/2020.

β. είναι αφορολόγητη και κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησης του υπάγεται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013.

γ. φορολογείται κανονικά στην χρήση

δ. περιμένουμε διευκρινήσεις.

Ευχαριστώ