Καλησπέρα σας, σύμφωνα με τον Ν.2960/2001 άρθρο 53Α παρ. 9 αναφέρεται το εξής: Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγμή, ο αναλογούν Φ.Π.Α.

Κατά την δήλωση ΕΦΚ στο σύστημα icisnet για προϊόντα υπόχρεα σε ΕΦΚ βεβαιώνεται και πληρώνεται στο Τελωνείο και ο Φ.Π.Α από την διαφορά εκροών εισροών.

Το ερώτημα είναι αν στην δήλωση ΕΦΚ στο icisnet καταχωρούνται οι πωλήσεις και ο αντίστοιχος Φ.Π.Α στα προϊόντα τα οποία πωλήθηκαν μόνο από την φορολογική αποθήκη και επιβαρύνονται με ΕΦΚ ή οι πωλήσεις και ο αντίστοιχος Φ.Π.Α από οποιαδήποτε αποθήκη (φορολογική και μη).