α) ΚΔΑΠ με νομική μορφή ΙΚΕ ,που θα απασχοληθεί μόνο με τις υπηρεσίες που προέρχονται στα πλαίσια χρηματοδότησης από το δημόσιο και μόνο, εντάσσεται στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 περ. θ του Κώδικα ΦΠΑ και απαλλάσσονται από το φόρο;

β) αν ναι κατά την έναρξη του Μ3 του μητρώου πως δηλώνεται:

i) Υπαγωγή στο ΦΠΑ > όχι

ii) Υπαγωγή στο ΦΠΑ > απαλλασσόμενο

iii) Υπαγωγή στο ΦΠΑ > κανονικό

αν ναι με το ΦΠΑ των αγορών γίνεται prorata και το χάνει ή για κάθε εγγραφή δηλώνεται ως ΦΠΑ εκπιπτόμενο στη φορολογία εισοδήματος;