Αλλοδαπός με μόνιμη κατοικία στην Ελβετία θέλει να μισθώσει μια οικία στην Ελλάδα πέρα του έτους για να την χρησιμοποιεί είτε για διακοπές μέσα στο χρόνο όποτε θέλει ή για τυχόν διάφορους άλλους λόγους όποτε επισκέπτεται την χώρα μας να έχει μια κατοικία όπου θα διαμένει.

1) Για την υποβολή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου χρειάζεται υποχρεωτικά η έκδοση Ελληνικού ΑΦΜ ή αρκεί η ένδειξη αλλοδαπός, τα στοιχεία του διαβατηρίου του, η χώρα προέλευσης και η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας στην Ελβετία.

2) Αν είναι υποχρεωτικό να εκδώσει τελικά Ελληνικό ΑΦΜ. Ποια είναι η διαδικασία της έκδοσης Σε ποια εφορία πρέπει να απευθυνθεί, χρειάζεται φορολογικός εκπρόσωπος ή κάτι άλλο και

3) Προκύπτουν τυχόν πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να έχει εδώ στην Ελλάδα
λόγω της έκδοσης του ΑΦΜ και της μίσθωσης κατοικίας του πχ. Μηδενική δήλωση εισοδήματος κάθε χρόνο ή κάτι άλλο που τυχόν δεν γνωρίζουμε.

Σημείωση : Ο αλλοδαπός δεν έχει κανένα εισόδημα στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική σχέση με την Ελλάδα.