Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου από Α.Ε μη εισηγμένη.; (απόφαση ΓΣ, δημοσίευση στο ΓΕΜΗ και στη συνέχεια κατάρτιση σύμβασης - προγράμματος έκδοσης ομολογιακού ή έχει και επιπλέον στάδια.)
Ποια η διαφορά με το μετατρέψιμό ομολογιακό δάνειο.
Υπάρχει κάποιο πρότυπο έκδοσης ομολογιακού και σύμβασης με τους ομολογιούχους;
Aλλη μορφή εταιρίας όπως ΙΚΕ θα μπορούσε να προβεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου;