Ξενοδοχειακή μονάδα πουλάει είτε σε πελάτες διαμένοντες στο ξενοδοχείο είτε εξωτερικούς πελάτες (μη διαμένοντες στο ξενοδοχείο) SPA Gift Voucher.

Δηλαδή οι πελάτες αγοράζουν μια κάρτα η οποία δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό της για συγκεκριμένες θεραπείες στο SPA της ξενοδοχειακής μονάδας.
Η κάρτα αυτή χρησιμοποιείτε είτε από τους ίδιους τους πελάτες που καταβάλλουν το αντίτιμο, είτε την δωρίζουν σε άλλους στους οποίους επιθυμούν να την προσφέρουν ως δώρο και το δικαίωμα για την υπηρεσία θα το εξασκήσουν σε μελλοντικό χρονικό διάστημα.
Ερωτάται:
1) Κατά την είσπραξη των χρημάτων από την ξενοδοχειακή μονάδα θα εκδοθεί απόδειξη λιανικής πώλησης από τον φορολογικό μηχανισμό;

ή μόνο απόδειξη είσπραξης και η απόδειξη λιανικής πώλησης θα εκδοθεί όταν παρασχεθεί μελλοντικά η θεραπεία SPA?. Χειρόγραφη απόδειξη είσπραξης (και όχι από φορολογικό μηχανισμό είναι αποδεκτή από τις φορολογικές αρχές)

2) Παρακαλώ να προσαρμόσετε την απάντηση σας, σε περίπτωση που το μελλοντικό δικαίωμα εξάσκησης της θεραπείας SPA είναι είτε εντός της τρέχουσας χρήσης, είτε σε επόμενη λογιστική/φορολογική χρήση.