Παλαιός ασφαλισμένος διαδοχικά ΙΚΑ (1 έτος) & ΤΣΑ (22 έτη), 63 ετών σήμερα. Βάση της εγκυκλίου 50/2020 του ΕΦΚΑ περί αρμοδιότητας, δύναται να καταθέσει άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ, να απορριφθεί αρχικά από τον τ. ΟΑΕΕ λόγω μη πλήρωσης προϋποθέσεων και να δικαιωθεί μειωμένης σύνταξης σε δεύτερο χρόνο από το τ. ΙΚΑ. ;