Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, μετακόμισε μόνιμα στην
Ελλάδα, από την 01/11/2020. Ο λόγος που μετακόμισε είναι γιατί ορκίστηκε δημόσιος υπάλληλος την 01/11/2020. Αφενός στην Ελλάδα βρίσκεται μόνιμα λιγότερο από 183 ημέρες –για το φορολογικό έτος 2020. Αφετέρου έλαβε καθήκοντα δημοσίου υπαλλήλου και για αυτό τον λόγο, θα ήθελα να ρωτήσω τι κρίνει τα ζωτικά και οικονομικά του συμφέροντα ως προς τη φορολογική του κατοικία ; Δηλαδή, ποιο κριτήριο είναι πιο ισχυρό ως προς τη φορολογική του κατοικία για το 2020;

1. Το γεγονός ότι κατά το 2020 ήταν περισσότερο από 183 στο εξωτερικό και αρά για το 2020 θα υποβάλλει δήλωση ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και θα αιτηθεί αλλαγή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος για το 2021 ;

ή

2.Το γεγονός ότι από την 01/11/20 ορκίστηκε δημόσιος υπάλληλος και επειδή ακριβώς είναι δημόσιος υπάλληλος , θα πρέπει να γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και άρα να ενημερώσει το μητρώο της εφορίας και να υποβάλλει δήλωση ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος για το 2020