Ξενοδοχειακή μονάδα προσφέρει σε εξωτερικούς πελάτες την δυνατότητα να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων της, προσφέροντας πακέτα όπως τα παρακάτω:

1) Βασικό πακέτο έναντι αντιτίμου 70 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από το δικαίωμα εισόδου σε συγκεκριμένους χώρους των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της (πισίνες κλπ), την χρήση 2 ξαπλωστρών παραλίας και την κατανάλωση ενός μικρού μπουκαλιού νερού και ενός χυμού.

2) Βασικό πακέτο παραγράφου 1 και γεύμα έναντι αντιτίμου 100 ευρώ, το οποίο εκτός από τα ανωτέρω περιλαμβάνει και γεύμα βάσει συγκεκριμένου μενού σε εστιατόριο της ξενοδοχειακής μονάδας.

3) Βασικό πακέτο και SPA, έναντι αντιτίμου 140 ευρώ, το οποίο εκτός από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 και 2 περιλαμβάνει και μια θεραπεία στο κέντρο ευεξίας του ξενοδοχείου.

Ερωτάται, αν κατά την είσοδο στην ξενοδοχειακή μονάδα και την καταβολή του αντιτίμου εκδοθεί μια απόδειξη με την γενική ένδειξη πακέτο υπηρεσιών 1 ή 2 ή 3 μέσω φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής η επιχείρηση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας;

Σημειώνεται ότι η χρήση των εγκαταστάσεων βάσει των ανωτέρω πακέτων διαρκεί περίπου 7 ώρες. Είναι πιθανό ο πελάτης να έχει μια απόδειξη μαζί του όταν θα κάνει χρήση των ανωτέρω (πχ θα γευματίζει στο εστιατόριο του ξενοδοχείου) η οποία θα έχει εκδοθεί πριν από 5 ώρες. Συνιστά το γεγονός αυτό παράβαση της σχετικής νομοθεσίας και είναι πιθανό να επιβληθούν πρόστιμα;

Τι ΦΠΑ θα πρέπει να έχει η ανωτέρω απόδειξη; Μπορεί να εκδοθεί μια απόδειξη με ΦΠΑ 24%, ή πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των ειδών και εφαρμογή 13% στα είδη που προβλέπεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας;