Με τον νόμο 4759/2020 , άρθρο 157 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά 6% στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή του 2020 .Οι βεβαιώσεις από τον ΔΑΠΕΕΠ εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021.Ποιά είναι η φορολογική αντιμετώπιση της παραπάνω έκτακτης εισφοράς .Θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του 2020 βάσει της αρχής του δεδουλευμένου ή του 2021 επειδή πρόκειται για έκτακτη εισφορά ? Υπόψη ότι για την λογιστική αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος έχει εκδοθεί η γνωμάτευση του ΣΛΟΤ 331/2021. Παρακαλώ αν είναι δυνατόν για άμεση απάντηση.