Ατομική επιχείρηση με αντικείμενα εργασιών:

47111000

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ

Κύρια

46382900
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α.

Δευτερεύουσα

47211100

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Δευτερεύουσα

82991901

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΑ

Δευτερεύουσα

476262 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Δευτερεύουσα

47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δευτερεύουσα

432110 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

πραγματοποίησε το 2020 ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις

1) Καπνοβιομηχανικών (τσιγάρων) 207.832,00 ευρώ

2) Τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας 29.494,00 ευρώ

3) Ειδών παντοπωλείου-σούπερ μάρκετ λιανικώς τροφίμων, χαρτικών, απορρυπαντικών, αναψυκτικών, ποτών, οπωροκηπευτικών κλπ 350.671,00 ευρώ

4) Ειδών παντοπωλείου-σούπερ μάρκετ χονδρικώς τροφίμων, χαρτικών, απορρυπαντικών, αναψυκτικών, ποτών οπωροκηπευτικών κλπ 26.481,00 ευρώ

Η άδεια λειτουργίας την χαρακτηρίζει ως επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων (μικτό κατάστημα παντοπωλείο, οπωροπωλείο κλπ).

Με τα προαναφερθέντα ακαθάριστα έσοδα από την κάθε δραστηριότητα όπως προκύπτουν για το έτος 2020 υποχρεούται σε πραγματική απογραφή;