Καλημέρα

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις δηλώσεις που θα πρέπει να γίνουν από ελληνική επιχείρηση η οποία αγοράζει εμπορεύματα από εταιρεία κράτους μέλους ΕΕ τα οποία παραδίδονται και τιμολογούνται σε τρίτη χώρα. Συγκεκριμένα αγορά από γερμανική εταιρεία και τιμολόγιο αγοράς στην ελληνική, απευθείας παράδοση σε επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τιμολόγιο πώλησης από την ελληνική επιχείρηση στην Αγγλική. Η ελληνική επιχείρηση έχει αποκτήσει αριθμό EORI. Επίσης ποιές είναι οι υποχρεώσεις από πλευράς ΦΠΑ

Ευχαριστώ εκ των προτέρων