Καφε- Αναψυκτηριο για λόγους διαφήμισης επιθυμεί να πωλεί τα εμπορευματα του, συνολικής αξίας έως 7,00 €, προς τους εκάστοτε πελάτες διενεργωντας ατομικές επιτοπιες κληρώσεις στις οποίες ο πελάτης θα μπορεί να έχει μείωση στην αξία αγοράς από 0% έως και σε κάποιες περιπτώσεις 100%.
Μπορεί αυτό να απεικονίσει στη ΦΤΜ με τμήματα εκπτώσεων και δωρου?
Στην περίπτωση που ο πελάτης κερδίσει 100% έκπτωση με ποιο φορολογικό στοιχείο θα φύγει από το κατάστημα ώστε να διασφαλιστεί η επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου?
Υπάρχει ανώτατο πόσο έκπτωσης που μπορεί να αποτυπωθεί στην ΦΤΜ ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα?
Θα μπορούσε η διενέργεια των κληρώσεων και τα ποσά των έκπτώσεων να κατατεθούν στην Δ.Ο.Υ. ώστε η επιχείρηση να μπορεί να εκδίδει αποδείξεις λιανικής βάση της γνωστοποίηση αυτής και όχι βάση του τιμοκατάλογου?
Ευχαριστώ.