Καλημέρα σας

Η αγορά από ατομική επιχείρηση (με απλογραφικά βιβλία) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, πως πρέπει να απεικονιστεί λογιστικά στα βιβλία της. Η αγορά του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε το 2021 και πληρεί τα κριτήρια χαρακτηρισμού της μίσθωσης ως χρηματοδοτική.
Αν το καταχωρούμε ως πάγιο, με ποια αξία το καταχωρούμε; Το μίσθωμα που καταβάλλεται μηνιαίως πως απεικονίζεται;

Ευχαριστώ