Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα να κάνω τα εξής ερωτήματα σχετικά με την απαλλαγή ΦΠΑ στις παρακάτω συναλλαγές:

εταιρία με ΚΑΔ το χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών θάλασσα & παρόμοιων ειδών αναψυχή και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα, δέχεται παραγγελία από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης (με έδρα την Κύπρο) για επισκευή και ανταλλακτικά σε ένα μηχάνημα του πλοίου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Το μηχάνημα του πλοίου που χρήζει επισκευής, αποστέλλεται στην έδρα μας όπου επισκευάζεται. Ερωτώ τα εξής:

Για την υπηρεσία επισκευής και τα ανταλλακτικά που παρείχαμε στο πλοίο και κατ επέκταση στην εταιρία με έδρα την Κύπρο, θα τιμολογήσουμε με ΦΠΑ ή απαλλάσσεται? Και αν ναι βάση ποιου άρθρου και τι δικαιολογητικά απαιτούνται? Θα υποβάλλουμε ενδοκοινοτικό πίνακα? Εάν η υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά γινόντουσαν πάνω στο πλοίο θα υπήρχε απαλλαγή? Στην περίπτωση όπου η εταιρία είχε έδρα Τρίτη χώρα, θα ίσχυαν τα ίδια? Εάν δεν μας προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υπάρξει χρέωση ΦΠΑ στα τιμολόγια και οταν μας προσκομίσουν το απαλλακτικό εργασιών από το Τελωνείο, θα πρέπει να κόψουμε πιστωτικό ΦΠΑ. Σωστα? Θα ήθελα να γνωρίζω την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να ζητούνται και να επισυνάπτονται στο παραστατικό ώστε να δικαιολογείται η τιμολόγηση χωρίς ΦΠΑ.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων