Ανώνυμη εταιρεία μετατρέπεται σε ομόρρυθμη εταιρεία. Οι υποχρεώσεις που είχε η Α.Ε προς ιδιώτες προμηθευτές κατά την στιγμή της μετατροπής συνεχίζουν να υφίστανται και στην Ο.Ε Οι εταίροι της Ο.Ε ευθύνονται απεριόριστα και με την προσωπική τους περιουσία για αυτές τις οφειλές προς τρίτους ιδιώτες που προέρχονται από την Α.Ε;