Επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή ενδυμάτων πρόσφατα πρόσθεσε στο καταστατικό της την κατασκευή ηλεκτρολογικών φωτιστικών. Κάνει διάφορες ένεργειες για να αξιολογήσει πιθανή είσοδο της στην αγορά των φωτιστικών. Μπορεί να δικαιολογήσει δαπάνες που σχετίζονται με την νέα δραστηριότητα και αφορούν την καταχώρηση εμπορικής επωνυμίας, εμπορικών σχεδίων, συμμετοχή σε έκθεση φωτιστικών; Παρόλου που δεν έχει δηλωθεί μέχρι τώρα ως δραστηριότητα στην ΔΟΥ;