Γειά σας

παρακαλώ να μου διευκρινίσετε τις παρακάτω περιπτώσεις που αφορούν pro-ratta

1) Ελεύθερος επαγγελματίας με κύρια δραστηριότητα Λογιστής και δευτερεύουσα Ασφαλιστής, υπολογίζει και για το ΦΠΑ αγορών παγίων pro-ratta, εφόσον το πάγιο είναι π.χ. υπολογιστής, δηλαδή και για τις δύο δραστηριότητες;

2) Ετερόρρυθμη εταιρία με σκοπό ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών κατοικιών με ΚΑΔ 41202001, πριν να βγάλει άδεια από τον ΕΟΤ, εκμίσθωσε το ακίνητο μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για το 2020 είχε μόνο αυτά τα έσοδα,

α) έχει υποχρέωση σε υπολογισμό proratta;

β) Αν έχει την παραπάνω υποχρέωση, θα κάνει υπολογισμό μόνο στο ΦΠΑ δαπανών ή και στο ΦΠΑ εισροών παγίων;