1)Σερβιτόρος σε καφετέρια συνεχούς λειτουργίας ο οποίος δεν έλαβε την κανονικά άδεια του το 2020 λόγω των συνεχόμενων αναστολών σύμβασης εργασίας του και η χορήγηση της μεταφέρθηκε στο 2021 ως 30/6 , αποχωρεί το 2021 χωρίς να την έχει λάβει. Στην αποζημίωση άδειας θα υπολογιστούν ασφαλιστικές εισφορές?

2)Μισθωτός προσλαμβάνεται με εκ περιτροπής σύμβαση εργασίας και θα απασχολείται 3 ημέρες την εβδομάδα .Πόσες ασφαλιστικές ημέρες αναγνωρίζονται το μήνα ? Θα είναι σταθερές για κάθε μήνα ή θα μεταβάλλονται ανάλογα με τις εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδας ? Το γεγονός ότι ο εργαζόμενος είναι μισθωτός δεν συνεπάγεται ότι θα πρέπει να αμείβεται με σταθερό μισθό όπως συμβαίνει και με έναν μισθωτό πλήρους απασχόλησης που ανεξαρτήτως των εργάσιμων ημερών του μήνα αμείβεται για 25 ημερομίσθια?

3)Αν οικειοθελής αποχώρηση επιδοθεί σε εργαζόμενο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από την εργασία του , πως αποδεικνύεται στο ΙΚΑ η αδικαιολόγητη απουσία του ώστε να μην υπολογιστούν ασφαλιστικές εισφορές για τις ημέρες απουσίας του μέχρι την επίδοση της από το δικαστικό επιμελητή?