Επιχείρηση οδικής βοήθειας κόβει στους πελάτες της για την ετήσια συνδρομή οδικής βοήθειας Απόδειξη Είσπραξης Ασφαλίστρων με Φόρο 15%. Μπορεί αν θέλει να μην παρακρατήσει φόρο ασφαλίστρων αλλά αντίθετα να χρεώσει ΦΠΑ ως παροχή υπηρεσιών; Υπάρχει κάποια εξαίρεση από τον νόμο βάσει της οποίας να μην χρεώνει ούτε ΦΠΑ ούτε φόρο ασφαλίστρων; (ακούγεται ότι ο ανταγωνισμός δεν χρεώνει ούτε ΦΠΑ ούτε φόρο ασφαλίστρων).