ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙ (ΕΞΟΔΟ) ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΑΝ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ