Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΧΧΧΧΧ Α.Ε. και μέτοχος αυτής καθώς και ο αντιπρόεδρος επίσης μέτοχος ενημέρωσαν για την παραίτησή τους από 18/05/2012 με εξώδικη δήλωση τους την οποία και γνωστοποίησαν την ίδια ημέρα στα παρακάτω πρόσωπα και υπηρεσίες.

1) Στον πρόεδρο του ΔΣ

2) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με έδρα την Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής

3) στον προϊστάμενο της ΦΑΕ Αθηνών

4) το Δ.Σ. της εταιρείας

5) Nομαρχία έδρα της εταιρείας

6) Τράπεζα που συνεργαζόταν

7) Υποκάταστημα ΙΚΑ της έδρας.

στο εξής μέχρι και σήμερα οι παραπάνω αναφερόμενοι έχουν μοναδική ιδιότητα του μετόχου της ΧΧΧΧΧ Α.Ε.

Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ διαπιστώθηκαν οφειλές που αφορούσαν εργοδοτικές εισφορές για τους μήνες 04/2012 και 05/2012 οι οποίες και επιρρίφθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο που αποχώρησε με την εξώδικο δήλωση στις 18/05/2012.

Εδώ να σημειώσουμε ότι νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΧΧΧΧΧ Α.Ε. διορίστηκε στις 30/06/2012 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 09/11/2012.

Η εταιρεία διοικούνταν από 5μελές διοικητικό συμβούλιο & με βάση το καταστατικό μπορούσαν τα απομείναντα 3 μέλη να ασκήσουν διοίκηση .

Σημειώνουμε ότι σε ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε το 2011 αναφέρετε η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον πρόεδρο της ΧΧΧΧΧ Α.Ε. για την καταβολή των εισφορών στα ασφαλιστικά ιδρύματα & την υπογραφή κάθε είδους εγγράφων

Ερώτημα:

Α) Η ευθύνη αυτή μπορεί να επεκταθεί σε χρονικό διάστημα πέραν της 18 ης .05.2012, κατά το οποίο και υπέβαλε την παραίτησή του από το Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας, ιδίως εφ’ όσον αυτός επέδωσε την 18η.05.2012 στο Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ το έγγραφο παραιτήσεως, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η σχετική ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ έλαβε χώρα μεταγενέστερα. Επίσης σχετική ενημέρωση του μητρώου εργοδοτών του καθ’ ου νπδδ έλαβε χώρα την 18η.. Τούτο έχει ως συνέπεια ότι, οποιαδήποτε οφειλή της ανωτέρω εταιρείας από ασφαλιστικές εισφορές γεννηθείσα μετά την 26η.06.2013 δεν μπορεί να εισπραχθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 69 παρ. 2 του ν. 2676/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 καθώς και του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΔΠΑ 1003/2021, 18ο Τμήμα ΕΦΚΑ – ΚΕΔΕ – Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα) αλλά και με βάση τον Ν.4646/19 καθώς και την εγκύκλιο 09/2020 ΚΕΑΟ.

Β) για το διάστημα 18/05/2012 έως 30/06/2012 οπότε και έγινε η αλλαγή διοίκησης ποιος είναι υπεύθυνος; Υπάρχει περίπτωση συνυπευθυνότητας των απερχόμενων της διοίκησης;

Γ) ποιες είναι η ενέργειες που πρέπει να κάνει ο τέως ΔΣ για την διαγραφή των χρεών από το πρόσωπό του στον ΕΦΚΑ.

Δ) Μπορεί το ΚΕΑΟ να απαιτήσει κάποιο ποσό από τον παραιτηθέντα διευθ.Σύμβουλο κατά την διαδιακασία γονικής παροχής της ακίνητης περιουσίας του ?

Ε)Μέτοχοι της εταιρείας ήταν κατά 60% Α.Ε εισηγμένη & τα δύο φυσικά πρόσωπα από 20%.Και ου δύο Α.Ε είναι τώρα αδρανείς.Υπάρχει ποτέ περίπτωση χρέη της Α.Ε να έλθουν στα φυσικά πρόσωπα ?