Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση με υποχρεώσεις και απαιτήσεις.

Αν οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις έχουν παραγραφεί ( δλδ νομικά δε μπορεί να ασκηθεί αξίωση) γίνεται να μην φορολογηθεί για τις υποχρεώσεις αυτές εφόσον προχωρήσει μονομερώς σε διαγραφή προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθαρίση; Είναι δυνατόν να μη υπαχθούν σε φορολογία;