Γεια σας. Ελπίζω όλοι Να είστε καλά
Θα ήθελα να ρωτήσω για την περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης Καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου ( Τουριστικού σκάφους ) το οποίο προορίζεται για επαγγελματική χρήση .--- Όχι μεταπώληση . Ελληνική Επιχείρηση ΝΕΠΑ υποκείμενη στο ΦΠΑ , προβαίνει σε ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου από εταιρεία ( ναυπηγείο ) εγκατεστημένη στην κοινότητα , υποκείμενη στο ΦΠΑ , με σκοπό την επαγγελματική χρήση.

Νομίζω ,και παρακαλώ για την επιβεβαίωση σας ότι έχει δύο δυνατότητες ενεργειών :
1 ) να υποβάλλει δήλωση διενέργειας στην ανοιχτή θάλασσα -- οπότε και η τελωνειακή αρχή θα κάνει πράξη απαλλαγής ΦΠΑ στη διασάφηση .
2 ) να μην υποβάλλει δήλωση διενέργειας , οπότε θα καταλογιστεί το ΦΠΑ και θα πληρωθεί στο τελωνείο .
Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις , παρακαλώ , να ενημερώσετε , εάν η υποκείμενη ελληνική επιχείρηση , έχει τις Δηλωτικές υποχρεώσεις των άρθρων 36 και 38 (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και INTRASTAT ) καθώς και τους κωδικούς του εντύπου Φ2 που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανά περίπτωση.

Ευχαριστώ πολύ