Καλησπέρα σας,
Υπάρχει ευνοική φορολογική μεταχείριση σχετικά με την μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα από κατοίκους εξωτερικού?
Ποιος ο τρόπος και ποια τα κίνητρα μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, είτε αυτοί είναι επιχειρηματίες, είτε φυσικά πρόσωπα μισθωτοί ή συνταξιούχοι?
Ευχαριστώ