Ολλανδική εταιρεία χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και χωρίς ελληνικό ΑΦΜ επιθυμεί να εισάγει στην Ελλάδα από Τρίτη χώρα οχήματα και να τα αποθηκεύσει σε εταιρεία logistics .
Στη συνέχεια θα εξάγει τα οχήματα αυτά σε άλλη χώρα της Ε.Ε

Τι ενέργειες πρέπει να κάνει ως προς το ΦΠΑ και τους δασμούς? Θα δηλώσει στο Τελωνείο ότι τα οχήματα προορίζονται για αποστολή σε χώρα κράτος-μέλος και δεν θα πληρώσει ΦΠΑ? Πρέπει να έχει ελληνικό ΑΦΜ για αυτό?

Στο τιμολόγιο που θα εκδώσει αργότερα προς τον πελάτη της θα χρησιμοποιήσει το ολλανδικό της ΑΦΜ και δεν θα χρεώσει καθόλου ΦΠΑ εφόσον τα εμπορεύματα θα παραδοθούν στην Ε.Ε ή ελληνικό ΑΦΜ ?

Θα υπάρχουν δηλωτικές υποχρεώσεις οι οποίες θα την υποχρεώσουν να βγάλει ελληνικό ΑΦΜ? (πχ περιοδική δήλωση ΦΠΑ , vies )

Παρακαλώ ενημερώστε με για τη διαδικασία

Ευχαριστώ