Ποιες περιπτώσεις παροχής υπηρεσίας εμπίπτουν στην κατηγορία απόκτηση δικαιώματος λήψης παροχής υπηρεσίας για τις οποίες θα πρέπει να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης την στιγμή της έναρξης της υπηρεσίας.

Σας ευχαριστω.