Το 2014 υποβάλλεται αρχική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο taxis, και από τους δύο συνιδιοκτήτες ( έστω Α και Β ) (σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1013/2014 ) του ακινήτου. Ακολουθούν τροποποιητικές Δηλώσεις το 2016 και το 2017 (που αφορούν την διάρκεια και την μεταβολή του μισθώματος) , οι οποίες και πάλι γίνονται και από τους δύο συνιδιοκτήτες ( Α& Β). Το 2020 ακολουθεί νέα τροποποιητική δήλωση , η οποία όμως υποβάλλεται μόνο από τον Α ιδιοκτήτη ( ο Β κάνει αποδοχή) αφού από τις 22/02/2018 έπαψε να έχει ισχύ η ΠΟΛ.1013/2014 και αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1162/2018 , η οποία προβλέπει η Δήλωση να γίνεται από έναν εκ των συνιδιοκτητών .
Θα ήθελα την άποψη σας, αν ο Β θα πρέπει να προβεί σε λύση της τελευταίας τροποποιητικής του 2017 , που εμφανίζεται στην εικόνα του στο taxis στο πεδίο Υποβληθείσες Δηλώσεις «Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Το σύστημα θα τη βλέπει ως ενεργή μίσθωση , παρότι για το ίδιο μίσθιο έχει υποβληθεί και νέα τροποποιητική (2020) από τον Α (στην εικόνα του Β εμφανίζεται στο πεδίο Δηλώσεις «Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» όπου έχετε Ορισθεί ως Εκμισθωτής);
Σας ευχαριστώ για την συνεργασία.