ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

ΜΕ ΤΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..