Με βάση τον Νόμο 3213/2003 και τις τροποποιήσεις του, παρακαλώ όπως μας απαντήσετε στο ερώτημα :
Είναι υπόχρεο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Α.Ε. που ανήκει κατά 100% στο Δημόσιο, το οποίο είναι κάτοικος αλλοδαπής, στην υποβολή ΔΠΣ και ΔΟΣ.

Με εκτίμηση

Μάραντος Νεκτάριος