Άνεργος, μέλος ικε, όχι διαχειριστής της όμως, απορρίφθηκε το αίτημά του για ταμείο ανεργίας βάσει της Παρ.2α του άρθρου 3 του Ν.1545/1985.
Το ερώτημα είναι αν τα μέλη ΙΚΕ θεωρούνται ότι έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αν και φορολογικά το εισόδημά τους χαρακτηρίζεται ως εισόδημα κεφαλαίου.
Ευχαριστώ.