Καλησπέρα,
Α.Ε. με ημερομηνία σύστασης 10/2020, και με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 €.Δύο μέτοχοι ως εξής:

Α΄ μέτοχος 95%

Β μέτοχος 5%

Ο Β΄ μέτοχος θέλει να μεταβιβάσει το 3% από το συνολικό του μερίδιο στον Α΄μέτοχο, οπότε τα ποσοστά που θα προκύψουν θα είναι ως εξής:

Α΄ μέτοχος 98%

Β μέτοχος 2%

Ο μέτοχος Β αυτήν την στιγμή είναι συνταξιούχος και μέλος του Δ.Σ. οπότε θα πρέπει να ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να γίνει αυτή η μεταβίβαση μετοχών? Πρέπει να ενημερωθεί το ΓΕΜΗ και αν ναι σε ποιο στάδιο της διαδικασίας?
Και τέλος, μπορεί με κάποιο τρόπο (έστω και με πρόστιμο) αυτή η μεταβίβαση να έχει ισχύ προγενέστερης ημερομηνίας από σήμερα (ή δυνατόν και από την επόμενη μέρα της σύστασης).

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.