ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΤΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ?ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ?