Ποια είναι η ορθή ασφάλιση και απεικόνιση στην ΑΠΔ με ένσημα ενός απόφοιτου μηχανικού (πρώην ασφαλισμένου στο ΤΣΜΕΔΕ) σε ωδείο που διδάσκει μουσική;

1ον) κατά τα έτη 2017-2020

2ον) από 01/2021 και μετά

Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) για κλάδο σύνταξης; Και αντίστοιχα επιπλέον ΕΤΕΑΕΠ;

Σημειώνεται ότι δεν ασκεί καμία άλλη δραστηριότητα ούτε απασχολείται πουθενά με βάση την ειδικότητα του ως μηχανικός.

Επιπλέον, ο κπκ 131 και ειδική περίπτωση 18, με τον οποίο ασφαλιζόταν μέχρι 12/2016, σε ποιες περιπτώσεις ασφάλισης μπορούσε να χρησιμοποιείται την περίοδο 2017-2020;