Γιατρός με έναρξη- έδρα την Ελλάδα, αποφάσισε να δουλέψει Ελβετία στο έτος 2019 και Αυστρία το 2020
Εδώ στην Ελλάδα έκανε μηδενική φορολογική δήλωση, για της 2 χρονιές.(2019-2020)
Επίσης δεν έκανε αλλαγή φορολογικής κατοικίας.
Στα 2 χρόνια που ήταν Ελβετία Αυστρία για τα εισοδήματα που απέκτησε εκεί έκανε φορολογική δήλωση κανονικά στα κράτη αυτά.
Το 2021 επιστρέφει στην Ελλάδα και συνεχίζει την δραστηριότητα του.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνει στην Ελλάδα για να δηλώσει τα παραπάνω εισοδήματα, χρήσεων 2019-2020 και τι πρόσθετους φόρους προστίματα κλπ θα έχει.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.