Καλησπέρα,

Θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση που καταρτίζεται εννιαετής σύμβαση μίσθωσης η οποία ανανεώνεται στα 6 έτη για άλλα δέκα έτη ήτοι 16 ετη μίσθωσης και κατά το δέκατο έτος γίνονται κατασκευές παγίων στο ακίνητο του εκμισθωτή, δικαιούται ο μισθωτής να εκπέσει τον ΦΠΑ των δαπανών αυτών ή απαιτείται να υπάρχει ενεργή εννιαετής μίσθωση κατά το χρόνο πραγματοποίησης αυτών των δαπανών;