Ατομική εμπορική επιχείρηση εκδίδει παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις λιανικών πωλήσεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. Η έκδοση ΑΛΠ μέσω του ΦΗΜ εφόσον δεν έχει ΦΤΜ είναι υποχρεωτική.

Η ύπαρξη όμως του ΦΗΜ καθιστά υποχρεωτική και την σήμανση των παραστατικών χονδρικής (ΤΔΑ-ΤΠΥ);

Μπορεί να σταματήσει να εκδίδει τα παραστατικά χονδρικής (ΤΔΑ-ΤΠΥ) μέσω του ΦΗΜ;

Οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών μπορούν να εκδίδονται χωρίς σήμανση από το μηχανισμό;