Μικροβιολογικό εργαστήριο έλαβε επιστολή από ΕΟΠΠΥ ότι έχει οφειλή από rebate-clawback ετών 2013-2019 100.000,00 ευρώ και διακανονισμό σε 120 μηνιαίες δόσεις. Υπόψιν αφορά το σύνολο σχεδόν των μικροβιολογικών της χώρας. Η δαπάνη αυτή θα καταχωρείται σε απλογραφικά βιβλία και θα υπάρχει ισόποση έκπτωση ??? η θα πρέπει να ζητήσω ανά έτος τι ποσό άφορα και να προχωρήσω σε τροποποιητικεσ δηλώσεις ανά έτος?