Πρακτορείο πωλεί εισιτήρια πλοίων για λογαριασμό ακτοπλοικης εταιρείας . Η αμοιβή του πρακτορείου είναι η προμήθεια του με βάση ποσοστά επί του ποσού των εισιιτηριων που πώλησε και για την είσπραξη της εκδίδει τιμολόγιο προμήθειας προς την ακτοπλοικη εταιρεία.
Το πρακτορείο τηρεί διπλογραφικά βιβλια,
Η ερώτηση μου είναι αν και πως θα απεικονίζεται στο MY DATA το ποσό που προσωρινά εισπράτει το πρακτορείο (όχι την προμήθεια του ) και που αποδίδει εξ ολοκλήρου στην ακτοπλοική .
Ευχαριστώ.