Αν ήμαστε ΚΟΜΒΟΣ και προκειμένου να βρούμε την εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης στο ερώτημα ενός συνδρομητή, σίγουρα θα βάζαμε ως κριτήριο και την συχνότητα απασχόλησης του ΚΟΜΒΟΥ από τον ερωτώντα συνδρομητή.

Επειδή θεωρούμε πολύ μακρινή την εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης (23.2.2021), στην συμπληρωματική ανάρτηση (7.1.2021) (η οποία ανάρτηση άλλωστε προέκυψε από μια μικρή έλλειψη της αρχικής απάντησης) του ερωτήματος που υποβάλλαμε, με ημερομηνία 15.12.2020, αναγκαζόμαστε να υποβάλλουμε την συμπληρωματική ανάρτηση ως κύριο ερώτημα και ζητούμε συγγνώμη για την διαδικασία αυτή…

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ του ερωτήματος που αναρτήσαμε 12.12.2020.

Παρακαλούμε επεξηγείστε την τελευταία παράγραφο της απάντησης σας, συσχετίζοντας το γεγονός της εκκρεμοδικίας....
Δηλαδή πότε θα γίνουν οι τροποποιητικές δηλώσεις για τον επαναπροσδιορισμό της μεταφερόμενης ζημιάς ??:
α) στο παρόν (με τα ποσά βεβαίωσης από την ΔΟΥ)
β) στο μέλλον (χρόνος οριστικοποίησης εκκρεμοδικίας, με τα ποσά της απόφασης του δικαστηρίου)
γ) στο παρόν με τα ποσά του προαναφερόμενου (α) και εν συνεχεία (ξανά απ την αρχή) στο μέλλον με τα ποσά του προαναφερόμενου (β)