Επιχείρηση με ΚΑΔ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ έχει ενταχθεί σε καθεστώς απαλλαγής φπα άρθου 39 λόγω ακαθαρίστων εσόδων κατω 10.000 €. Εχει υποχρεώση έκδοσης των αποδείξεων με χρήση φτμ ή εντάσσεται στην παρ 5β του άρθρου 1 της πολ 1002/2014 που αναφέρει οτι β) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού;