Σύμφωνα με το άρθρο 298 του νόμου 4738/2020 απαλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα πέραν όλων των άλλων και στο εισόδημα από κεφάλαιο.
Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης από Βουλγάρικη εταιρεία τα οποία Έλληνας φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο εισέπραξε από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και πλήρωσε τον αναλογούντα φόρο στην Βουλγαρία μέχρι κ τις 28/02/2021( βάσης βουλγάρικης νομοθεσίας) θα τύχουν την απαλλαγή της εισφοράς αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020;
Σας ευχαριστώ πολύ